Stichting Wijzer aan de Amstel

Lid Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel . vanaf januari 2023

Organisatie

Stichting Wijzer aan de Amstel is in 2019 ontstaan uit een fusie van drie stichtingen en in de gemeente Uithoorn de grootste aanbieder van primair onderwijs. De onderwijsstichting bestaat uit zes aangesloten basisscholen in Uithoorn en De Kwakel. Zij zijn verschillend van karakter en omvang, maar kennen wel een sterke verbondenheid. Voor medewerkers biedt dit ruimte om van elkaar te leren en verschillende ervaringen op te doen. Door de kleinschaligheid van de stichting – 2.000 leerlingen en 200 medewerkers – voelt iedereen zich gezien. De scholen kenmerken zich door een professionele en warme sfeer. Het Koersplan 2023-2027 is de leidraad voor het beleid en de verdere ontwikkeling van de stichting en de scholen de komende jaren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is een onafhankelijk en collegiaal orgaan. Leden hebben buiten de toezichthoudende functie geen binding met de stichting en/of de scholen. Er zijn drie commissies, waar de leden een bijdrage aan leveren (onderwijs, kwaliteit & veiligheid en audit & renumeratie). Per maand besteed je ca. 10 uur aan toezichthoudende werkzaamheden. Per jaar zijn er zes vergaderingen en diverse commissie- en thema- en/of strategische bijeenkomsten.

De Raad van Toezicht kent de volgende verantwoordelijkheden:

 • klankbord voor het College van Bestuur
 • integraal toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur
 • bewaken van de strategie van de organisatie en het realiseren van de doelstellingen
 • zorg voor een goed functionerend College van Bestuur in de rol van werkgever

Het College van Bestuur, in dit geval een directeur bestuurder, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Vanaf 1 juli 2021 is de governancestructuur ingericht volgens het two-tier model. De samenwerking tussen de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is constructief en betrokken.  

Functie

In algemene zin vragen wij van een lid van de Raad van Toezicht:

 • ervaring als toezichthouder
 • een academisch werk- en denkniveau
 • een goed gevoel voor het juiste evenwicht tussen onafhankelijkheid en bestuurlijke betrokkenheid in de relatie CvB-RvT, om de directeur-bestuurder goed te kunnen adviseren en als klankbord te kunnen fungeren
 • brede maatschappelijke belangstelling en een relevant netwerk
 • affiniteit met primair onderwijs en met de identiteit van de stichting

Voor de functie lid Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel (niet politiek) beschik je daarnaast nog over:

 • brede bestuurlijke kennis en ervaring
 • statutair eindverantwoordelijk in verschillende posities
 • als een vis in het water in een complexe bestuurlijke omgeving met in- en externe stakeholders

Wat vragen we verder?

We zijn op zoek naar belangstellenden die met hun specifieke ervaring en voldoende tijd en motivatie, een waardevolle aanvulling vormen op de huidige Raad van Toezicht.

Tevens verwachten wij de volgende persoonlijke eigenschappen:

 • integer en transparant
 • betrokken en nieuwsgierig
 • analytisch en zorgvuldig; kan hoofd- en bijzaken scheiden
 • (zelf)kritisch, gericht op groei en ontwikkeling
 • luisterend oor, sparringpartner en teamspeler
 • enige binding met de gemeente Uithoorn is een pré

Wat bieden we?

 • bezoldiging conform de Wet Normering Topinkomens
 • aanstelling voor vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog een periode
 • bijdragen aan een dynamische en collegiale organisatie die volop in ontwikkeling is
 • bezig zijn met relevante maatschappelijke issues

Interesse?

Als je belangstelling hebt voor de functie in de Raad van Toezicht, komen we graag met je in contact. Een  motivatiebrief met cv kun je uiterlijk 30 november a.s. sturen naar info@wijzeraandeamstel.nl ter attentie van Monique van der Meer, voorzitter Raad van Toezicht, onder vermelding van vacaturenummer RvT 03. De gesprekken vinden plaats op donderdag 8 december in de middag.

Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Monique van der Meer op 06 145 43 119.
Meer informatie over Wijzer aan de Amstel vind je op www.wijzeraandeamstel.nl.

Download vacature
Stichting Wijzer aan de Amstel

Eendracht 8
1423 ET Uithoorn
info@wijzeraandeamstel.nl
https://www.wijzeraandeamstel.nl