Het traject om als zij-instromer opgeleid te worden tot bevoegd leerkracht bestaat bij onze onderwijsstichting uit de volgende stappen.

Stappenplan

1. Hbo- of wo-diploma

Het begint met een weloverwogen en bewuste keuze voor het onderwijs. Daarnaast ben je als zij-instromer in het bezit van een hbo- of wo-getuigschrift.

2. Gesprek

Je maakt een afspraak met Petra Goesten (coördinator Opleiden & Ontwikkeling) en krijgt uitleg over hoe het traject eruit ziet.

gesprek

3. Kennismaken met (een deel van) de scholen

Klopt jouw beeld van het onderwijs en is dit echt wat je wil? Je hebt een gesprek met iemand die het traject loopt of al heeft afgerond en een gesprek met de directeur van de school waar jouw voorkeur naar uitgaat.

4. Uitwisseling van ervaringen en verkennend arbeidsvoorwaardengesprek

Wat vond je van ons en wat vonden wij van jou? Indien er sprake is van een match heb je een gesprek over inschaling en arbeidsvoorwaarden.

5. Werkervaringstraject

In aanloop naar het geschiktheidsonderzoek (stap 6) doe je gedurende een aantal weken/maanden een of meer dagdelen per week ervaring op. Soms wordt bij de start het geschiktheidsonderzoek al aangevraagd, soms bouwen we een tussenevaluatie in. Voor die dagen op school ontvang je een (kleine) stagevergoeding.

6. Geschiktheidsonderzoek

Als we het allemaal eens zijn dat het kansrijk is om het traject te starten, vragen het schoolbestuur en jij als kandidaat samen een geschiktheidsonderzoek aan. De kosten hiervan betaalt het bestuur, ongeacht de uitkomst.

Tijdens dit onderzoek gaat het vooral om de vraag of je over voldoende competenties beschikt voor het vak van leerkracht en of je na twee jaar opleiding kan voldoen aan de bekwaamheidseisen, die worden gesteld.

Het geschiktheidsonderzoek kan verschillen per hogeschool of onderwijsinstelling, maar bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

Rekentoets en taalvaardigheid

  • rekentoets Wiscat
  • eigen vaardigheid taal (mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid)

Portfolio

  • Als voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek maak je een portfolio. Hierin zet je alle relevante leer- en werkervaringen en competenties, waarover je beschikt. Je stelt je portfolio op volgens een vast format en onderbouwt dit met bewijzen in de vorm van getuigschriften en diploma’s, referenties, certificaten, werkstukken, etc.

Schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten

  • schriftelijke opdrachten gericht op het ontwikkelen van lessen en het voeren van gesprekken.

Criterium gericht interview

  • verdiepende gesprekken met twee assessoren (hogeschool en school) over je portfolio en de praktijkgerichte opdrachten.

Praktijkles

  • geven van een proefles in een klassensituatie op een basisschool; assessoren observeren de les.

Reflectiegesprek

  • je reflecteert op jouw les en bespreekt de observatie van de assessoren.

Beoordeling en advies

  • rapportage van de beoordeling en bevindingen. 
  • advies en toelichting van de assessoren.

7. Begeleiding en scholing

Bij een positieve uitkomst van het geschiktheidsonderzoek, krijg je een geschiktheidsverklaring en kun je starten met het zij-instroom traject aan een pabo naar keuze. Onze zij-instromers kiezen meestal voor de Ipabo Amsterdam, Marnix Academie of Hogeschool Leiden

De programma’s voor de zij-instroom op de verschillende pabo’s komen in grote lijnen overeen, maar iedere hogeschool heeft een eigen aanbod met eigen accenten. Een algemene en strikte voorwaarde is wel dat je het traject in twee jaar afrondt.

Er wordt een scholingsplan gemaakt, waarin ook afspraken worden vastgelegd over de begeleiding. Je krijgt coaching van een co-teacher op school en van een studieloopbaanbegeleider van je opleiding.

8. Voor de klas

Als zij-instromer krijg je een betaalde aanstelling voor maximaal twee jaar (de duur van je opleiding), ook al ben je nog niet bevoegd. Je start in salarisschaal LB (met enige groei).

Het zij-instroom traject is een combinatie van studeren en werken. Je kunt bij ons kiezen uit 3 of 4 dagen voor de klas. Met een dag studie erbij werk je dan in totaal 4 of 5 dagen per week. Ook je studiedag wordt betaald. Wijzer aan de Amstel betaalt verder de opleiding, reiskosten en materialen. Er is een terugbetalingsregeling als je tussentijds stopt of na afronding vertrekt.

Op onze scholen lopen zij-instromers meestal het eerste half jaar mee met een co-teacher (vaste leerkracht) om te ervaren hoe het eraan toegaat in de klas. Daarna kun je in principe zelfstandig voor de klas.

In het begeleidingsplan zijn de afspraken over de onderlinge rollen vastgelegd. Je krijgt ook een coach die regelmatig observeert en je leervragen met je bespreekt. Ook overleg je regelmatig met de directie. Wij organiseren speciale intervisie en trainingen voor zij-instromers.

9. Bekwaamheidsonderzoek

Na uiterlijk twee jaar op school leg je je bekwaamheidsonderzoek af. Bij een positief resultaat krijg je een hbo-getuigschrift en ben je volledig bevoegd.

Algemene informatie

Arbeidsvoorwaarden en salaris

Opleidingen in omgeving Uithoorn

Interesse in een zij-instroomtraject?
Of vragen?

Petra Goesten coördinator Opleiden & Ontwikkeling

  06 10 42 60 19    goesten@wijzeraandeamstel.nl